Nr 96/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

 
Zarządzenie Nr 96/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2020 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.),
w związku z § 18 ust. 3 Uchwały Nr 530 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021
(ze zm.)
, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021
 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

16.12.2020 r. - 16.02.2021 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

01.02 - 16.02.2021 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 16.02.2021 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

01.02. - 16.02.2021 r.
do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

17.02.2021 r. godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

18.02.2021 r. godz. 10.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

18.02. - 19.02.2021 r.
do godz. 15.00


 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 

dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2020
Data publikacji:
26.11.2020 13:35
Data aktualizacji:
26.11.2020 13:37
Liczba wyświetleń:
168
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz96.pdf450.3 KB