UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIALE KADR

Strona została usunięta dnia: 18 listopad, 2020 - 18:44
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
W DZIALE KADR
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in..:
·    administrowanie sprawami pracowniczymi, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
   dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w grupie obsługi
   i robotników;
·    prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, raportów i analiz oraz ocen pracowniczych;
·    obsługa niezbędnych programów informatycznych wspomagających procesy zarządzania
   kadrami w uczelni;
·   archiwizowanie dokumentacji pracowniczej.
 
WYMAGANIA:
·    wykształcenie wyższe, najlepiej o profilu administracja, zarządzanie lub ekonomia,
·    ukończone studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu prawa pracy
    i/lub zarządzania zasobami ludzkimi,
·     min. 3- letnie doświadczenie w pracy w służbach kadrowych, zwłaszcza w zakresie
    rozliczania czasu pracy,
·      bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
·      wysoka samodzielność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
·      umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
·      nienaganna kultura osobista,
·      gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969;
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L
nr 119, str. 1)”,
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie
z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 26.11.2020 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
mgr Marzena Hermańska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.11.2020
Data publikacji:
18.11.2020 18:44
Data aktualizacji:
18.11.2020 18:44
Liczba wyświetleń:
1592
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument