Nr 183/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 7/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ustanowienia pełnomocn

 
Decyzja Nr 183/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 listopada 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 7/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych  w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się,co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 7/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
6 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W realizacji pełnomocnictwa Pełnomocnik współpracuje z Prorektorem ds. umiędzynarodowienia uczelni.”
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.11.2020
Data publikacji:
17.11.2020 17:52
Data aktualizacji:
17.11.2020 17:53
Liczba wyświetleń:
90
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec183.pdf293.09 KB