Nr 182/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 182/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 listopada 2020 roku
 
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 80/2020 Rektora UWM
w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, § 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669 ze zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Stypendialną dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021, w składzie:
1)   mgr Adriana Auguścik,
2)   mgr Tomasz Bałabański,
3)   mgr Justyna Bieńkowska,
4)   mgr Emilia Aleksandra Bojkowska,
5)   mgr Franciszek Brzozowski,
6)   mgr Ewa Czaplicka,
7)   mgr inż. Małgorzata Czatzkowska,
8)   mgr inż. Mateusz Dawid,
9)   dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,
10) mgr inż. Sylwia Dylewska,
11) mgr inż. Grzegorz Dzienis,
12) mgr inż. Sara Dzik,
13) mgr Katarzyna Erdman,
14) mgr Wojciech Fabiszewski,
15) mgr inż. Dorota Filipiak,
16) dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska prof. UWM,
17) mgr Marlena Gudelska,
18) prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
19) lek. med. Łukasz Jaśkiewicz,
20) mgr inż. Olga Kacprzak,
21) dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
22) prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka,
23) mgr Sabina Kowalczyk,
24) mgr Jakub Kowalik,
25) mgr Sylwia Koziatek-Sadłowska,
26) mgr Anna Krajewska,
27) dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk,
28) mgr inż. Anna Kuzborska,
29) mgr Natalia Lipińska-Wilk,
30) mgr Mateusz Malicki,
31) mgr Izabela Małek,
32) mgr piel. Diana Maniak-Brzezińska,
33) mgr inż. Natalia Marat,
34) mgr inż. Natalia Mikołajczak,
35) prof. dr hab. Piotr Minkiewicz,
36) dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,
37) dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM,
38) mgr inż. Klaudia Olejniczak,
39) mgr inż. Natalia Ostrowska,
40) ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM,
41) mgr inż. Przemysław Piech,
42) mgr Karolina Pirianowicz,
43) mgr inż. Bartosz Pszczółkowski,
44) mgr Maria Racewicz,
45) mgr inż. Katarzyna Rafalska,
46) mgr piel. Adrianna Różniecka-Hełmińska,
47) mgr Mateusz Rutynowski,
48) prof. dr hab. Andrzej Rychlik,
49) mgr Piotr Seredocha,
50) mgr Tomasz Smoliński,
51) mgr inż. Daria Sobiechowska,
52) mgr Łukasz Stanecki,
53) mgr inż. Joanna Starczyk,
54) prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski,
55) mgr Zofia Szon,
56) mgr inż. Justyna Szymańska,
57) mgr Magdalena Świtalska,
58) lek. wet. Angelika Tobolska,
59) mgr Dorota Tucholska,
60) mgr Magdalena Tyska,
61) prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz,
62) Jadwiga Woroniecka,
63) lek. wet. Dominika Wysocka,
64) mgr inż. Aleksandra Załuszniewska,
65) inż. Małgorzata Żukowska.
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.11.2020
Data publikacji:
16.11.2020 13:12
Data aktualizacji:
17.11.2020 17:47
Liczba wyświetleń:
81
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec182.pdf637.94 KB