UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI

Strona została usunięta dnia: 10 listopad, 2020 - 11:26

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00), umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
·   obsługa administracyjna spraw związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej dyscyplin,
·   obsługa administracyjna Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej,
·   obsługa zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym w zakresie ewaluacji
  jakości działalności naukowej,
·   przygotowywanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  i archiwalną,
·   prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych przepisami uczelnianymi,
·   sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw.

WYMAGANIA:
·   wykształcenie wyższe,
·   doświadczenie i znajomość przepisów z zakresu administracji,   
·   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2,
·   bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
·   bardzo dobra organizacja pracy,
·   posiadanie zdolności planistycznych i analitycznych,
·   wysoki poziom zdolności komunikacyjnych,
·   samodzielność w wykonywaniu obowiązków, przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole,
·   wysoki poziom odpowiedzialności,
·   dokładność w realizacji zadań,
·   umiejętność pracy pod presją czasu,
·   nienaganna kultura osobista
·   gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji.
 
OFERUJEMY:
·   umowę o pracę;
·   możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się
  - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, dostęp
  do wewnątrzuczelnianego programu szkoleń i kursów);
·   benefity pracownicze;
·   atrakcje kulturalne i sportowe.

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
4. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119,
    str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 18.11.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Nauki
Wytworzył:
mgr Anna Smoczyńska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.11.2020
Data publikacji:
10.11.2020 11:26
Data aktualizacji:
10.11.2020 11:26
Liczba wyświetleń:
1213
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument