UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO na Wydziale Sztuki

Strona została usunięta dnia: 6 listopad, 2020 - 09:04

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
na Wydziale Sztuki
 
Miejsce pracy: Wydział Sztuki
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
   Realizacja zadań w obszarze administrowania sprawami związanymi z prowadzeniem Biura Promocji
   Wydziału Sztuki i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych UWM.
    Szeroko pojęta współpraca z Biurem Promocji UWM.
    Kontakt z mediami, opracowywanie informacji prasowych.
    Zarządzanie stroną internetową Wydziału Sztuki oraz Ośrodka Inicjatyw Artystycznych UWM.
    Opieka nad profilami jednostek na portalach społecznościowych.
    Nadzór nad przygotowaniem materiałów promocyjnych Wydziału Sztuki i Ośrodka Inicjatyw
   Artystycznych UWM (graficzne opracowywanie informacji wizualnej).
    Organizacja wydarzeń promocyjnych (koncerty, wystawy, wykłady otwarte, Dni Otwarte,
   Festiwale itp.).
    Koordynacja współpracy z ośrodkami artystyczno- kulturalnymi w  regionie, kraju i za granicą.
    Przygotowywanie, pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji fotograficznej Wydziału i Ośrodka.
    Koordynacja pracy zespołu naukowo dydaktycznego Wydziału Sztuki UWM, mającej na celu wzrost
   skuteczności rekrutacyjnej.
    Archiwizacja materiałów medialnych i prasowych dotyczących działalności Wydziału Sztuki
   i Ośrodka Inicjatyw Artystycznych UWM.

 
WYMAGANIA:
    Wykształcenie wyższe artystyczne
    wymagany staż pracy min. 4 lata
    Wiedza z zakresu PR
    Doświadczenie w działaniach promocyjnych i organizacyjnych.
    Znajomość mediów internetowych i serwisów społecznościowych.
    Wiedza z zakresu digitalizowania dokumentacji i materiałów audiowizualnych.
    Doświadczenie w obszarze prowadzenia działalności artystycznej, ekspozycyjnej i promocyjnej
    Doświadczenie w organizacji imprez masowych i eventów
    Umiejętność kierowania zespołem
    Otwartość i komunikatywność
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
   osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
   zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
   swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119,
   str. 1)”,
 
    w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
     z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się
     rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
     Termin składania dokumentów upływa z dniem 13.11.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Sztuki
Wytworzył:
prof. Benedykt Błoński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.11.2020
Data publikacji:
06.11.2020 09:04
Data aktualizacji:
06.11.2020 09:04
Liczba wyświetleń:
764
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument