Nr 181/2020 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza

 
Decyzja Nr 181/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 listopada 2020 roku
 
w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W przypadkach spowodowanych nieobecnością prorektora i pilnością sprawy, jego obowiązki
    wykonuje:
     1)  w zakresie kompetencji Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej – Prorektor
         ds. Kształcenia, a w dalszej kolejności Prorektor ds. Polityki Naukowej i Badań,  
     2)  w zakresie kompetencji Prorektora ds. Kształcenia – Prorektor ds. Studenckich, a w dalszej
         kolejności Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej,
     3)  w zakresie kompetencji Prorektora ds. Polityki Naukowej i Badań – Prorektor ds. Kształcenia,
         a w dalszej kolejności
Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Uczelni,
     4)  w zakresie kompetencji Prorektora ds. Collegium Medicum – Prorektor ds. Polityki Naukowej
         i Badań, a w dalszej kolejności Prorektor ds. Kształcenia,
     5)  w zakresie kompetencji Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Uczelni – Prorektor ds. Polityki
         Naukowej i Badań, a w dalszej kolejności Prorektor ds. Studenckich,
     6)  w zakresie kompetencji Prorektora ds. Studenckich – Prorektor ds. Kształcenia, a w dalszej
         kolejności Prorektor ds. Umiędzynarodowienia Uczelni, z wyłączeniem spraw dotyczących
         bezpośrednio studentów i kandydatów na studentów.
 
2.  Zasady zastępstw w sprawach należących do zakresu działania Kanclerza określa decyzja
     o podziale kompetencji pomiędzy Kanclerza i jego zastępców z zastrzeżeniem, że decyzje
     finansowe powyżej kwoty 50.000 zł, podejmowane w ramach zastępstwa, w sprawach
     należących do wyłącznej kompetencji Kanclerza, akceptuje Prorektor ds. Rozwoju i Polityki
     Finansowej.
 
 § 2
Traci moc decyzja Nr 79/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z
7 listopada 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.11.2020
Data publikacji:
05.11.2020 13:49
Data aktualizacji:
05.11.2020 13:50
Liczba wyświetleń:
149
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec181.PDF472.01 KB