Nr 180/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021

 
Decyzja Nr 180/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku
 
w sprawie powołania zespołów ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz  § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla  studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 80/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w  sprawie Regulaminu świadczeń
dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, § 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca
2018 r., Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1669 ze zm.)  oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję wydziałowe zespoły ds. stypendium rektora dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021,
w składzie:
 
1.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt:
     1)   prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
     2)   dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz,
     3)   mgr inż. Sara Dzik,
     4)   mgr inż. Przemysław Piech,
     5)   mgr inż. Katarzyna Rafalska.
 
2.  Wydział Biologii i Biotechnologii:
     1)   dr hab. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM,
     2)   mgr inż. Dorota Filipiak,
     3)   mgr Tomasz Bałabański,
     4)   mgr Marlena Gudelska,
     5)   mgr Jakub Kowalik.
 
3.  Wydział Geoinżynierii:
     1)   prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz,
     2)   mgr inż. Sylwia Dylewska,
     3)   mgr inż. Małgorzata Czatzkowska,
     4)   mgr inż. Anna Kuzborska,
     5)   mgr inż. Natalia Ostrowska.
 
4.  Wydział Humanistyczny:
     1)   dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,
     2)   mgr Dorota Tucholska,
     3)   mgr Franciszek Brzozowski,
     4)   mgr Sabina Kowalczyk,
     5)   mgr Mateusz Malicki.
 
5.  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
     1)   prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski,
     2)   mgr inż. Joanna Starczyk,
     3)   mgr inż. Grzegorz Dzienis,
     4)   mgr inż. Olga Kacprzak,
     5)   mgr inż. Aleksandra Załuszniewska.
 
6.  Wydział Lekarski:
     1)   dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk,
     2)   mgr Justyna Bieńkowska,
     3)   lek. med. Łukasz Jaśkiewicz,
     4)   mgr piel. Diana Maniak-Brzezińska,
     5)   mgr piel. Adrianna Różniecka-Hełmińska.
 
7.  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
     1)   prof. dr hab. Andrzej Rychlik,
     2)   inż. Małgorzata Żukowska,
     3)   mgr Sylwia Koziatek-Sadłowska,
     4)   lek. wet. Angelika Tobolska,
     5)   lek. wet. Dominika Wysocka.

 

8.  Wydział Nauk Ekonomicznych:
     1)   dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska prof. UWM,
     2)   Jadwiga Woroniecka,
     3)   mgr Adriana Auguścik,
     4)   mgr Emilia Aleksandra Bojkowska,
     5)   mgr Anna Krajewska.
 
9.  Wydział Nauk Społecznych:
     1)   dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
     2)   mgr Izabela Małek,
     3)   mgr Wojciech Fabiszewski,
     4)   mgr Karolina Pirianowicz,
     5)   mgr Maria Racewicz.
 
10.  Wydział Nauk Technicznych:
     1)   prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka,
     2)   mgr Katarzyna Erdman,
     3)   mgr inż. Mateusz Dawid,
     4)   mgr inż. Bartosz Pszczółkowski,
     5)   mgr inż. Klaudia Olejniczak.
 
11.  Wydział Nauki o Żywności:
     1)   prof. dr hab. Piotr Minkiewicz,
     2)   mgr inż. Justyna Szymańska,
     3)   mgr inż. Natalia Marat,
     4)   mgr inż. Natalia Mikołajczak,
     5)   mgr inż. Daria Sobiechowska.
 
12.  Wydział Prawa i Administracji:
      1)   dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,
      2)   mgr Piotr Seredocha,
      3)   mgr Magdalena Tyska,
      4)   mgr Tomasz Smoliński,
      5)   mgr Łukasz Stanecki.
 
13.  Wydział Teologii:
      1)   ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM,
      2)   mgr Ewa Czaplicka,
      3)   mgr Magdalena Świtalska,
      4)   mgr Mateusz Rutynowski,
      5)   mgr Zofia Szon.
 
§2
 

 

Do podstawowych zadań zespołów należy:
     1)   przygotowanie list rankingowych i ocena osiągnieć,
     2)   przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących stypendium rektora.
 
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2020
Data publikacji:
05.11.2020 13:39
Data aktualizacji:
05.11.2020 13:39
Liczba wyświetleń:
97
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec180.PDF954.16 KB