Nr 273 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 222 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich

 

UCHWAŁA Nr 273
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany do Uchwały Nr 222 Senatu UWM z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich.

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1, pkt. 3 Statutu UWM, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, w Uchwale Nr 222 Senatu UWM z dnia 26 października 2007 roku w sprawie działań w polityce kadrowej i rozwoju uprawnień akademickich - § 1, ustęp 7 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) ponowne nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora, któremu z mocy prawa wygasł stosunek pracy z końcem danego roku akademickiego w związku z ukończeniem 70 roku życia, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu opinii rady wydziału i senatu, zwłaszcza gdy jest to niezbędne do uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego lub minimum dydaktycznego związanego z firmowaniem kierunku studiów.”.

§ 2

Wniosek, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
11.03.2008 09:27
Data aktualizacji:
11.09.2014 10:50
Liczba wyświetleń:
2816
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument