Nr 179/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora z wymogami Regulaminu w roku akademickim 2020/2021

 
Decyzja Nr 179/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku 
 
w sprawie powołania Zespołu ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych i Zespołu
ds. weryfikacji osiągnięć sportowych do stypendium rektora z wymogami Regulaminu
w roku akademickim 2020/2021
 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 9 pkt 2-3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 80/2020 Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 28 września 2020 roku,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuje się w roku akademickim 2020/2021 Zespół ds. weryfikacji osiągnięć artystycznych
    z wymogami Regulaminu do stypendium rektora w składzie:
    1)   dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM – Prodziekan Wydziału Sztuki,
    2)   mgr Paulina Truszczyńska-Szauer – przedstawiciel Akademickiego Centrum Kultury,
    3)   Anna Wilmanowicz – przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego. 
2. Do zadań Zespołu należy:
    1)   weryfikacja zgodności osiągnięć artystycznych wskazanych przez studentów we wnioskach
        o stypendium rektora z przepisami § 15 ust. 5-6 i ust. 15
Regulaminu świadczeń dla studentów
        niwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
,
    2)   inne czynności wynikające ze specyfiki pracy Zespołu.
 
§ 2
1. Powołuje się w roku akademickim 2020/2021 Zespół ds. weryfikacji osiągnięć sportowych
   z wymogami Regulaminu do stypendium rektora w składzie:
    1)  mgr Marek Roguski – Z-ca kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
    2)  Paulina Kaczorowska – przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego,
    3)  Jakub Jasiak – przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
2.   Do zadań Zespołu należy:
    1)   weryfikacja zgodności osiągnięć sportowych wskazanych przez studentów we wnioskach
        o stypendium rektora z przepisami § 15 ust. 7-8, ust. 10-12 i ust. 15
Regulaminu świadczeń
        dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
,
    2)   inne czynności wynikające ze specyfiki pracy Zespołu.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2020
Data publikacji:
04.11.2020 11:37
Data aktualizacji:
04.11.2020 11:38
Liczba wyświetleń:
69
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec179.pdf423.25 KB