Nr 178/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021

 
Decyzja Nr 178/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku
 
w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2020/2021
 
Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 80/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Przekazuję w roku akademickim 2020/2021 uprawnienia Komisji Stypendialnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.:
1)   stypendium socjalnego,
2)   stypendium dla osób niepełnosprawnych,
3)   zapomogi.
 
§ 2
Przekazuję w roku akademickim 2020/2021 uprawnienia Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej
do rozpatrywania odwołań studentów od decyzji Komisji Stypendialnej.
 
§ 3
W przypadku wymienionym w art. 51a i art. 51b ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), przepisu wskazanego
w § 1 ust. 3 nie stosuje się.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2020
Data publikacji:
04.11.2020 09:49
Data aktualizacji:
04.11.2020 09:50
Liczba wyświetleń:
203
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec178.PDF338.69 KB