UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziale Zamówień Publicznych

Strona została usunięta dnia: 4 listopad, 2020 - 09:18

 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
w Dziale Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, następnie z możliwością przedłużenia na czas określony do dnia 30 września 2021 r.

ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
·    przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
   sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, umów;
·    udział w pracach Komisji Przetargowej;
·    sporządzanie protokołów wraz z załącznikami z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
   oraz innych pism związanych z postępowaniem;
·    współudział w administrowaniu stroną internetową Działu (zamieszczanie na stronie internetowej
   działu informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego).

WYMAGANIA:
·   wykształcenie wyższe, prawnicze lub ukończone studia wyższe i dodatkowo studia
   podyplomowe z zakresu zamówień publicznych. Ukończone szkolenia z zakresu zamówień
   publicznych;
·    min. 3 letnie doświadczenie przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych
   (przygotowywanie SIWZ, zamieszczanie ogłoszeń w BZP, Dz. Urz. UE, ocena ofert,
   sporządzanie protokołu jako członek komisji przetargowej lub sekretarz);
·    praktyczne umiejętności obsługi pakietu Ms Office;
·    odporność na stres;
·    umiejętność pracy pod presją czasu;
·    wysokie poziom zdolności komunikacyjnych;
·    bardzo dobra organizacja pracy własnej;
·    samodzielność w działaniu przy jednoczesnej umiejętności pracy w zespole;
·    wysoki poziom odpowiedzialności;
·    dokładność w realizacji zadań;
·    sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
·    gotowość do podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji;
·    mile widziana umiejętność obsługi komercyjnej platformy zakupowej.
 
OFERUJEMY:
·     umowę o pracę;
·     możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku i atmosferze sprzyjającej uczeniu się
   - dostęp do zasobów platformy edukacyjnej (kursy, szkolenia on-line, dostęp
   do  wewnątrzuczelnianego programu szkoleń i kursów, dostęp do programu rozwoju indywidualnego
   w postaci sesji doradczo/coachingowych, etc.);
·     kompleksowy onboarding (wdrożenie pracownicze);
·     benefity pracownicze;
·     atrakcje kulturalne i sportowe.

ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1)   CV i list motywacyjny;
2)   Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
3)   Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
      w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą
      z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).”
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz z tytułem „Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych”.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 16.11.2020 r.
 
Po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów
do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. 
 
Inne informacje:
·  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie
  nie będą rozpatrywane.
·  Złożone dokumenty nie będą zwracane.
·  Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
  do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranych
  kandydatów
.
 
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr Bogusław Stec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2020
Data publikacji:
03.11.2020 11:17
Data aktualizacji:
04.11.2020 09:18
Liczba wyświetleń:
629
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument