UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki

Strona została usunięta dnia: 3 listopad, 2020 - 09:06

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki
 
Miejsce pracy: Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę na zastępstwo na 1 rok
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
·    obsługa administracyjna studentów stacjonarnych i niestacjonarnych;
·    prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów;
·    przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
   i archiwalną;
·    prowadzenie rejestru i ewidencji określonych przepisami uczelnianymi.

WYMAGANIA:
·    wykształcenie wyższe;
·    znajomość pakietu MS-Office (Word, Excel);
·    znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej oraz RODO;
·    umiejętność pracy w zespole i ze studentami (otwartość, uprzejmość, komunikatywność);
·    systematyczność i dokładność w realizacji zadań;
·    samodzielność i odpowiedzialność;
·    otwartość na zmiany i rozwój własny;
·    mile widziane doświadczenie pracy w dziekanacie lub związane z ww. zakresem obowiązków.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119,
    str. 1)”,
     w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie
      z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się
      rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
      T
ermin składania dokumentów upływa z dniem 06.11.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Doliwa - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2020
Data publikacji:
03.11.2020 09:06
Data aktualizacji:
03.11.2020 09:06
Liczba wyświetleń:
768
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument