Nr 194 z dnia 29.06 .2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. 118

 

 

UCHWAŁA Nr 194

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn.

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz nawiązując do Uchwały Nr 89 Senatu z dnia 30 czerwca 2006 r. Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na rzecz Gminy Olsztyn prawa własności nieruchomości gruntowych, zabudowanych, położonych w Olsztynie, oznaczonych jako działki 1/1; 1/3; 1/4; 2/1; 2/3; 2/4; 2/5; 3/1; 4/12 (obręb 118 m. Olsztyn) o łącznej powierzchni 1,6079 ha. Przedmiotowe nieruchomości zabudowane są urządzeniami systemu kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej tj. budowlami w postaci dwóch kolektorów deszczowych i czterech komór żelbetowych.

(wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załączniki do uchwały)

 

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące z zamiany nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 09:58
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:30
Liczba wyświetleń:
3422
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument