Nr 8 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024

UCHWAŁA Nr 8
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024
 
Działając na podstawie art. 278 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.) oraz
§ 54 ust. 2-5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuje Uczelnianą Komisję
    Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024 w składzie:
    1)  dr hab. Wojciech KOZERA, prof. UWM, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)
    2)  prof. dr hab. Anita FRANCZAK (Wydział Biologii i Biotechnologii)
    3)  prof. dr hab. Bożena KORDAN (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)
    4)  dr hab. n. med. Agnieszka OWCZARCZYK-SACZONEK, prof. UWM (Wydział Lekarski)
    5)  dr inż. Zbigniew NASALSKI (Wydział Nauk Ekonomicznych)
    6)  dr hab. Agnieszka SKÓRA, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)
    7)  dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)
    8)  dr hab. Piotr CHLEBOWICZ (Wydział Prawa i Administracji)
    9)  dr hab. Przemysław PALKA (Wydział Prawa i Administracji)
  10)  dr Tomasz MAJER (Wydział Prawa i Administracji)
2.  Do składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024,
    zgodnie z § 54 ust. 3-5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    zostali delegowani:
    1)  Julia CIEĆKO (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    2)  Sandra KEMPA (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    3)  Jakub JASIAK (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    4)  Aleksandra JAWOROWSKA (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    5)  Patrycja ROGALSKA (przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego),
    6)  mgr Damian MICHALSKI (przedstawiciel Rady Samorządu Doktorantów),
    7)  dr hab. inż. Piotr SOŁOWIEJ, prof. UWM (wspólny przedstawiciel związków zawodowych).
3.  Zadania i zakres działań Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich
    regulują przepisy art. 275-306
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 85 ze zm.).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
27.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 11:58
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:35
Liczba wyświetleń:
226
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr8.pdf81.23 KB