Nr 173/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 
Decyzja Nr 173/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pomarańczowego systemu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

(ze zmianami) § 3 ust. 1
Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii,
stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 31 października 2020 r. wprowadzam pomarańczowy system pracy pracowników, o których
    mowa w załączniku nr 1 do
Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego
    lub epidemii
.
2.  Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych do dostosowania obecnego sytemu pracy
    do przepisów, o których mowa wyżej.
3.  Zobowiązuję osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 cytowanego zarządzenia do wskazania systemu
    pracy podległych im jednostek.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2020
Data publikacji:
30.10.2020 15:45
Data aktualizacji:
30.10.2020 15:45
Liczba wyświetleń:
2749
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec173.pdf382.3 KB