Nr 94/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)

 
Zarządzenie Nr 94/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 października 2020 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
(ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 17 ust. 4
Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w celu ograniczenia możliwości zakażania
się i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2, zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)  zarządzenie otrzymuje tytuł:
    „w sprawie zasad funkcjonowania procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.)”
2)  uchyla się § 4.
 
§ 2
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Traci moc Zarządzenie Nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad
    funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia
    epidemicznego lub epidemii.
 
 
REKTOR
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.10.2020
Data publikacji:
30.10.2020 15:17
Data aktualizacji:
30.10.2020 16:15
Liczba wyświetleń:
1029
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz94.pdf400.09 KB