Nr 89/2020 z dnia 19 października 2020 roku w sprawie utworzenia kursu pn. „E-nauczyciel i e- instruktor w nowym środowisku edukacyjnym spowodowanym przez COVID-19” (E-teacher and e-instructor within a new learning environment caused by COVID-19)

 
Zarządzenie Nr 89/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2020 roku
 
w sprawie utworzenia kursu pn. „E-nauczyciel i e- instruktor w nowym środowisku edukacyjnym spowodowanym przez COVID-19” (E-teacher and e-instructor within a new learning environment caused by COVID-19)
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
1.   Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tworzy się kurs
    dokształcający pn.: „E-nauczyciel i e-instruktor w nowym środowisku edukacyjnym
    spowodowanym przez COVID-19” (E-teacher and e-instructor within a new learning environment
    caused by COVID-19).
2.   Kurs prowadzony jest przy współudziale i finansowaniu przez Kwaterę Główną NATO z siedzibą
    w Brukseli, na podstawie umowy.
3.   Zadania i zasady finansowania kursu określa umowa z dnia 19 października 2020 roku zawarta
    pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Kwaterą Główną NATO.
 
§ 2
1.   Kurs obejmuje 260 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w języku angielskim.
2.   Zajęcia realizowane są w formie e-learningu.
3.   Absolwenci kursu otrzymują świadectwo ukończenia kursu.
4.   Jednostką administrującą tokiem kursu jest Wydział Humanistyczny.
5.   Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Wydział Humanistyczny Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2020
Data publikacji:
30.10.2020 13:57
Data aktualizacji:
30.10.2020 13:57
Liczba wyświetleń:
269
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz89.pdf402.75 KB