Nr 91/2020 z dnia 20 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna”

 
Zarządzenie Nr 91/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 października 2020 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 35/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
„1. Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia
     psychopedagogiczna” pobiera się opłatę w wysokości 4350,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta
     pięćdziesiąt złotych) za cykl kształcenia.”
 
§ 2
1.  Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych edycji
    rozpoczynającej kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
2.  Do umów określających szczegółowe zasady odpłatności, zawartych ze słuchaczami studiów
    podyplomowych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się dotychczasowe
    opłaty.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2020
Data publikacji:
27.10.2020 12:21
Data aktualizacji:
27.10.2020 12:22
Liczba wyświetleń:
64
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz91.pdf400.92 KB