UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA w Katedrze Inżynierii Budowlanej

Strona została usunięta dnia: 27 październik, 2020 - 09:54

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA
w Katedrze Inżynierii Budowlanej
 
Miejsce pracy: Wydział Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Budowlanej
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę na zastępstwo
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
·    przygotowanie ćwiczeń laboratoryjnych i ich obsługa techniczna,
·    pomoc w zakresie prac technicznych w prowadzeniu badań naukowych realizowanych w Katedrze
   Inżynierii Budowlanej,
·     pomoc w zakresie prac technicznych w realizacji zadań popularyzatorskich podejmowanych przez
   pracowników Katedry Inżynierii Budowlanej,
·     prowadzenie inwentaryzacji wyposażenia oraz konserwacji sprzętu w laboratoriach;
·     utrzymywanie czystości i porządku w pracowniach laboratoriów materiałów budowlanych
   i geotechniki.

WYMAGANIA:
·     doświadczenie w pracy związanej z obsługą maszyn i urządzeń mechanicznych;
·     doświadczenie w zakresie samodzielnej organizacji stanowiska pracy oraz w zakresie organizacji
   wydarzeń;
·     znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
·     zaangażowanie, dokładność, systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
·     dobra organizacja pracy i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L
    nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 02.11.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2020
Data publikacji:
27.10.2020 09:54
Data aktualizacji:
27.10.2020 09:54
Liczba wyświetleń:
458
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument