Nr 163/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie uchylenia Decyzji nr 201/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie owołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

 
Decyzja Nr 163/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 października 2020 roku
  
w sprawie uchylenia Decyzji nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia
 
 
Działając na podstawie §15 ust. 7 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  Olsztynie (ze zm.) stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 31 października 2020 r. uchylam w całości Decyzję nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem 31 października 2020 r.
 
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2020
Data publikacji:
26.10.2020 09:37
Data aktualizacji:
26.10.2020 14:43
Liczba wyświetleń:
187
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec163.pdf301.26 KB