UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W BIURZE DS. NAUKI

Strona została usunięta dnia: 26 październik, 2020 - 08:46

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
W BIURZE DS. NAUKI
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00), umowa na zastępstwo
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
·   sprawdzanie wniosków na finansowanie projektów badawczych,
·   obsługa administracyjna aktualnie realizowanych w Uniwersytecie projektów badawczych,
·   obsługa zintegrowanego systemu informacji o  nauce i szkolnictwie wyższym w zakresie projektów
  badawczych administrowanych przez jednostkę.

WYMAGANIA:
·   wykształcenie wyższe,
·   doświadczenie w kierowaniu lub administrowaniu projektów,
·   doświadczenie i znajomość przepisów z zakresu administracji,   
·   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2,
·   bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
·   bardzo dobra organizacja pracy,
·   posiadanie zdolności planistycznych i analitycznych,
·   samodzielność w wykonywaniu obowiązków,
·   umiejętność pracy pod presją czasu,
·   nienaganna kultura osobista.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
4.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119,
    str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 02.11.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kanclerz
Wytworzył:
mgr Bogusław Stec
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.10.2020
Data publikacji:
26.10.2020 08:46
Data aktualizacji:
26.10.2020 08:46
Liczba wyświetleń:
755
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument