Nr 266 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn

 

 

UCHWAŁA Nr 266
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn.

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat, wyraża zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej 5 obiektami kubaturowymi wraz z budynkami pomocniczymi o łącznej powierzchni użytkowej 1109 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów (zgodnie z decyzją zatwierdzającą podział GGN.I.a.7430-93/07) jako działka nr 40/10, obręb 153 m. Olsztyn, o powierzchni 0,9072 ha określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny ośrodka naukowego obsługi rolnictwa z dopuszczeniem mieszkalnictwa, gastronomii oraz obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych (wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały).

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny sprzedaży będzie wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 14:18
Data aktualizacji:
11.09.2014 10:58
Liczba wyświetleń:
2934
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument