UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej

Strona została usunięta dnia: 20 październik, 2020 - 12:05

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI TECHNOLOGA
w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę na zastępstwo
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
   realizacja bieżących zamówień (materiały laboratoryjne, urządzenia i sprzęt pomocniczy do prac
   badawczych oraz procesu dydaktycznego;
   prowadzenie spraw administracyjnych Katedry;
   gromadzenie materiału badawczego – odłowy owadów, pobieranie prób glebowych i roślinnych,
   diagnostyka materiału entomologicznego;
    prowadzenie hodowli owadów, roztoczy;
    udział w realizacji badań naukowych, dokumentowanie i zestawianie wyników badań;
    przygotowanie materiałów dydaktycznych na zajęcia, nadzór i uzupełnienie materiału
   ćwiczeniowego;
    opieka nad salą ćwiczeń (pomoce audiowizualne wg zaleceń prowadzących zajęcia).

WYMAGANIA:
   wykształcenie wyższe, kierunek rolnictwo;
   umiejętność diagnostyki entomologicznej;
   znajomość podstaw analizy techniki EPG;
   umiejętność współdziałania i pracy w zespole;
   samodzielność, terminowość i dokładność w wykonywaniu obowiązków;
   dobra znajomość pakietu Ms Office.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
    z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
    ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja
lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 28.10.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Krzysztof Jankowski
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.10.2020
Data publikacji:
20.10.2020 12:05
Data aktualizacji:
20.10.2020 12:05
Liczba wyświetleń:
396
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument