UCHWAŁA Nr 265 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 192 Senatu UWM w dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn.

 

 

UCHWAŁA Nr 265
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 192 Senatu UWM w dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 153 m. Olsztyn.

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt. 3a Statutu Uniwersytetu, Senat  u c h y l a Uchwałę Nr 192 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej 5 obiektami kubaturowymi wraz z budynkami pomocniczymi o łącznej powierzchni użytkowej 1109 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/10 (obręb 153 m. Olsztyn) o powierzchni 0,9143 ha, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny ośrodka naukowego obsługi rolnictwa z dopuszczeniem mieszkalnictwa, gastronomii oraz obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 14:14
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:04
Liczba wyświetleń:
2377
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument