Nr 149/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.)

 
Decyzja Nr 149/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.)
 
Działając na podstawie § 19 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.) stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 decyzji nr 182/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.) dokonuje się następujących zmian:
  1)  w ust. 1:
      a)  pkt 9 otrzymuje brzmienie:
          „9) prof. dr hab. Iwona Konopka”
      b)  pkt 18 otrzymuje brzmienie:
          „prof. dr hab. Nina Smolińska”
      c)  pkt 20 otrzymuje brzmienie:
          „20) dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM
      d)   dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:
          „21) dr hab. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
          „22) przedstawiciel doktorantów”
  2)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. Z dniem 1 października 2020 r. powołuję prof. dr hab. Ninę Smolińską do pełnienia funkcji
           przewodniczącego Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej na kadencję do 31 grudnia
           2020 r.”
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej
    przedstawia się następująco:
1)   Przewodnicząca – prof. dr hab. Nina Smolińska
2)   Członkowie:
     a)  prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
     b)  prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz
     c)  prof. dr hab. Wojciech Janczukowicz
     d)  prof. dr hab. Iwona Konopka
     e)  prof. dr hab. Marek Markowski
     f)   prof. dr hab. Marcin Mycko
     g)  prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska
     h)  prof. dr hab. Mariusz Rutkowski
      i)   prof. dr hab. Aleksy Tralle
      j)   prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
     k)  dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
     l)   dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM
   m)    ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
    n)  dr hab. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz, prof. UWM
    o)  dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
    p)  dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM
    q)  dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM
    r)   dr hab. Jacek Rapiński, prof. UWM
    s)  dr hab. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
    t)   dr hab. Irena Makarczyk
    u)  przedstawiciel samorządu doktorantów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2020
Data publikacji:
15.10.2020 15:17
Data aktualizacji:
16.10.2020 10:39
Liczba wyświetleń:
94
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Folder(2020-10-16)0001.PDF628.43 KB