Nr 156/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2020-2024

 

Decyzja Nr156/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 października 2020 roku
 
w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2020-2024
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Kolegium Wydawnicze na kadencję do 31 sierpnia 2024 roku, w następującym składzie:
1)  Przewodnicząca: dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM – przedstawicielka dyscypliny ekonomia
    i finanse,
2)  Redaktor Naczelny Wydawnictwa – mgr Aurelia Grejner,
3)  Przedstawiciele dyscyplin:
    a)  zootechnika i rybactwo   prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
    b)  nauki biologiczne  – dr hab. Barbara Kamińska, prof. UWM,
    c)  inżynieria lądowa i transport  – dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM,
    d)  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka  – dr hab. inż. Tomasz Pokój, prof. UWM,
    e)  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  – dr hab. inż. Andrzej Biłozor,
        prof. UWM,
    f)   nauki o komunikacji społecznej i mediach  – dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM,
    g)  językoznawstwo  – prof. dr hab. Mariusz Rutkowski,
    h)  literaturoznawstwo  – prof. dr hab. Beata Tarnowska,
     i)  historia  – dr hab. Maria Korybut-Marciniak,
     j) filozofia  – dr Marta Śliwa,
    k)  rolnictwo i ogrodnictwo  – prof. dr hab. Mirosław Wyszkowski,
     l)  matematyka  – dr hab. Adam Lecko,
   m)   nauki medyczne  – prof. dr hab. Mariusz Majewski,
   n)    weterynaria  – prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk,
   o)    nauki o zarządzaniu i jakości  – dr hab. Marian Oliński, prof. UWM,
   p)    pedagogika  – dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM,
   q)    nauki o polityce i administracji  – dr hab. Maciej Hartliński,
   r)     inżynieria mechaniczna  – dr hab. inż. Wojciech Sobieski, prof. UWM,
   s)    technologia żywności i żywienia  – dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM,
   t)     nauki prawne  – dr hab. Joanna Juchniewicz,
   u)   sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  – dr Ewa Gładkowska,
   v)    sztuki muzyczne  – dr hab. Joanna Schiller-Rydzewska, prof. UWM,
   w)   nauki teologiczne  – ks. dr hab. Marek Jodkowski.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
 dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.10.2020
Data publikacji:
15.10.2020 14:50
Data aktualizacji:
15.10.2020 14:50
Liczba wyświetleń:
105
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec156.pdf409.88 KB