Nr 153/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nagrody za wyróżniającą się publikację naukową lub dzieło artystyczne

 
Decyzja Nr 153/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 października 2020 roku
 
w sprawie przyznania pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nagrody za wyróżniającą się publikację naukową lub dzieło artystyczne
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), oraz § 21 Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będącego Załącznikiem do Zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Rektor przyznaje w 2020 roku pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nagrodę
za opublikowany w 2019 roku artykuł naukowy lub stworzone w 2019 roku dzieło artystyczne.
 
§ 2
Nagroda, o której mowa w § 1, przyznawana jest z puli nagród za działalność naukową i artystyczną danego wydziału w 2020 roku.
 
§ 3
Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Rektora za wybitną publikację naukową lub dzieło artystyczne określono w Załączniku do decyzji.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.10.2020
Data publikacji:
15.10.2020 14:24
Data aktualizacji:
15.10.2020 14:30
Liczba wyświetleń:
324
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec153.pdf358.67 KB
ZalDecd153.PDF847.24 KB