Nr 154/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie redaktorów naczelnych czasopism

 
Decyzja Nr 154/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 października 2020 roku
 

w sprawie redaktorów naczelnych czasopism 

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami),
oraz w związku z Uchwałą Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie funkcjonowania czasopism naukowych w Uniwersytecie (z późn. zm.), stanowi się, co następuje: 

§ 1

Powołuję redaktorów naczelnych czasopism:
1)  „Acta Neophilologica” – dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM,
2)  „Acta Polono-Ruthenica” – dr hab. Iwona A. Ndiaye, prof. UWM,
3)  „Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum” – dr hab. Agnieszka Dawidowicz, prof. UWM,
4)  „Civitas et Lex” – ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. zw.,
5)  „Echa Przeszłości” – prof. dr hab. Norbert Kasparek, prof. zw.,
6)  „Fontes Slaviae Orthodoxae” – dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM,
7)  „Forum Teologiczne” – dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM,
8)  „Forum Artystyczne. Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy” – dr hab. Krzysztof Szatrawski, prof. UWM,
9)  „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” – dr Małgorzata Liszewska,
10)  „Kortowski Przegląd Prawniczy” – dr Magda Dziembowska,
11)  „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” – dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM,
12)  „Meritum” – mgr Ewelina Gołębiowska,
13)  „Olsztyn Economic Journal” – dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM,
14)  „Polish Journal of Natural Sciences” – dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM,
15)  „Prace Językoznawcze” – prof. dr hab. Maria Biolik, prof. zw.,
16)  „Prace Literaturoznawcze” – dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM,
17)  „Przegląd Wschodnioeuropejski” – prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, prof. zw.,
18)  „Studia Prawnoustrojowe” – dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,
19)  „Studia Warmińskie” – ks. dr Zdzisław Kieliszek,
20)  „Technical Sciences” – prof. dr hab. Marek Markowski, prof. zw. 
 
§ 2
Tracą moc:
1)     Decyzja Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca
     2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (ze zmianami),
2)     Decyzja Nr 44/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja
     2017 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Fontes Slavi Orthodoxa”,
3)     Decyzja Nr 6/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     2 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Echa Przeszłości”,
4)     Decyzja Nr 10/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     14 lutego 2018 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Forum
     Artystyczne. Interdyscyplinarny Rocznik Naukowy”
5)     Decyzja Nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     6 maja 2019 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka
     i Przyrodoznawstwo”,
6)     Decyzja Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia
     2020 roku w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Humanistyka
     i Przyrodoznawstwo”.
 § 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

   Rektor 

       dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.10.2020
Data publikacji:
15.10.2020 14:13
Data aktualizacji:
15.10.2020 14:15
Liczba wyświetleń:
98
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec154.pdf665.91 KB