Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa

 
Decyzja Nr 152/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa o dofinansowanie
nr RPWM.01.01.00-28-0001/18-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami),
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komitet Sterujący do spraw projektu pt. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” nr umowy o dofinansowanie
RPWM.01.01.00-28-0001/18-00
, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 1.1. „Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych” w następującym składzie:
  1)   prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski,
  2)   dr inż. Agnieszka Bęś,
  3)   prof. dr hab. wet. Andrzej Koncicki,
  4)   prof. dr hab. Nina Smolińska,
  5)   mgr inż. Bogusław Stec,
  6)   mgr Eliza Popławska-Jodko.
 
§ 2
Funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego pełni prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski.
 
§ 3
Komitet Sterujący prowadzi nadzór nad realizacją projektu pt. „Konsorcjum Badań Środowiska
i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife.
 
§ 4
Traci moc Decyzja Nr 45/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
5 czerwca 2019 roku.
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM-Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2020
Data publikacji:
14.10.2020 15:27
Data aktualizacji:
14.10.2020 15:28
Liczba wyświetleń:
42
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Folder(2020-10-14)0002.PDF428.46 KB