Nr 150/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021

Decyzja Nr 150/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianego zespołu ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim 2020/2021
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1. Powołuje się Uczelniany zespół ds. stypendium rektora dla studentów w roku akademickim
    2020/2021, zwany dalej Zespołem, w składzie:
    1)   mgr Agnieszka Juchniewicz - Kierownik Zespołu, Biuro ds. Studenckich
    2)   mgr Natalia Lipińska-Wilk - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
    3)   dr inż. Barbara Bojarojć-Nosowicz - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
    4)   mgr Beata Jaworowska - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
    5)   mgr inż. Dorota Filipiak - Wydział Biologii i Biotechnologii
    6)   Jolanta Szczepańska - Wydział Geoinżynierii
    7)   mgr inż. Martyna Sobczak – Wydział Geoinżynierii
    8)   dr Agata Wasilewska - Wydział Geoinżynierii
    9)   mgr Agnieszka Dziuba - Wydział Humanistyczny
  10)    mgr Monika Rubacha – Wydział Humanistyczny
  11)    mgr Anna Olenkowicz - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  12)    mgr Agnieszka Banach-Szewczak - Wydział Matematyki i Informatyki
  13)    Sabina Manista - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  14)    Jadwiga Woroniecka - Wydział Nauk Ekonomicznych
  15)    mgr Anna Andrusiewicz - Wydział Lekarski
  16)    mgr Justyna Bieńkowska – Wydział Lekarski
  17)    mgr Artur Tański – Szkoła Zdrowia Publicznego
  18)    mgr Dorota Majewska - Wydział Nauk Społecznych
  19)    mgr Anna Krupa – Wydział Nauk Społecznych
  20)    mgr Katarzyna Erdman - Wydział Nauk Technicznych
  21)    dr inż. Aleksandra Majkowska - Wydział Nauki o Żywności
  22)    mgr Iryna Piroch - Wydział Prawa i Administracji
  23)    Gabriel Karpiński - Wydział Prawa i Administracji
  24)    mgr Katarzyna Stasiak - Wydział Sztuki
  25)    mgr Magdalena Pachla – Wydział Teologii
  26)    lic. Joanna Chyła – Filia w Ełku.
2. Funkcję Przewodniczącego Zespołu powierza się mgr Agnieszce Juchniewicz.
 
§ 2
Do podstawowych zadań Zespołu należy:
  1)  udzielanie studentom informacji o zasadach, terminach i warunkach ubiegania się o stypendium
      rektora,
  2)  przyjmowanie wniosków o stypendium rektora z uwzględnieniem, że poszczególni członkowie
      Zespołu przyjmują wnioski studentów wyłącznie ze swoich jednostek,
  3)  przygotowanie list rankingowych studentów ubiegających stypendium rektora,
  4)  przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących stypendium rektora,
  5)  sporządzanie danych statystycznych.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2020
Data publikacji:
14.10.2020 15:13
Data aktualizacji:
14.10.2020 15:13
Liczba wyświetleń:
57
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Folder(2020-10-14)0001.PDF640.49 KB