Nr 267 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.

 

 

UCHWAŁA Nr 267
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w gminie Ostróda.

§ 1

Na podstawie § 14, ust. 2, pkt. 3a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na dokonanie pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Gminą Ostróda zamiany nieruchomości gruntowych stanowiących własność Uniwersytetu, położonych w gminie Ostróda, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • część działki nr 12/4 (obręb Zajączki) o powierzchni około 1 300 m2,
  • część działki nr 19/6 (obręb Zajączki) o powierzchni około 4 000 m2,
  • część działki nr 185 (obręb Lipowo) o powierzchni około 5 000 m2,
  • część działki nr 10 (obręb Bałcyny) o powierzchni około 2 500 m2,

przeznaczonych pod lokalizację urządzeń kanalizacji sanitarnej - na nieruchomość gruntową położną w obrębie Lipowo, gmina Ostróda, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 164 powierzchni 7500 m2 /droga gminna/ z uwzględnieniem rozliczenia pomiędzy stronami różnic w wartościach gruntów będących przedmiotem zamiany (wyrysy z mapy ewidencyjnej stanowią załączniki do uchwały).

§ 2

Podstawą do ustalenia ceny zamienianych nieruchomości jest ich wartość oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, natomiast powstałą różnicę ceny uiści Strona zamiany.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zamiany, o której mowa w niniejszej uchwale po geodezyjnym wydzieleniu zamienianych nieruchomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 14:11
Data aktualizacji:
11.09.2014 10:57
Liczba wyświetleń:
3169
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument