Nr 148/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 179/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego rady naukowej dyscypliny

 
Decyzja Nr 148/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji nr 179/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego rady naukowej dyscypliny
 
 
Działając na podstawie §15 ust. 7 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 30 września 2020 r. odwołuję z funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej
    Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia prof. dr hab. inż. Lidię Wądołowską.
2.  W § 1 Decyzji Nr 179/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego
    rady naukowej dyscypliny ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Z dniem 1 października 2020 r. powołuję prof. dr hab. inż. Iwonę Konopkę do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia na okres do 31 grudnia 2021 r.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie:
1)   w zakresie § 1 ust. 1 z dniem 30 września 2020 r.
2)   w zakresie § 1 ust. 2 z dniem 1 października 2020 r.
 
 
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2020
Data publikacji:
14.10.2020 11:03
Data aktualizacji:
14.10.2020 11:03
Liczba wyświetleń:
111
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec148.pdf354.28 KB