Nr 147/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/15

Strona została usunięta dnia: 14 październik, 2020 - 08:54

 
Decyzja Nr 147/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komitet Sterujący do spraw projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” nr POWR.05.03.00-00-0011/15 realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych” w następującym składzie:
  1)   prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki,
  2)   dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM,
  3)   dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM.
 
§ 2
Funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego pełni prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki.
 
§ 3
Komitet Sterujący prowadzi nadzór nad realizacją projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie”.
 
§ 4
Traci moc Decyzja Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2016 roku oraz Decyzja Nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2020 roku.
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2020
Data publikacji:
14.10.2020 08:47
Data aktualizacji:
14.10.2020 08:54
Liczba wyświetleń:
80
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec147.pdf414.26 KB