Nr 146/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”

 
Decyzja Nr 146/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komitet Sterujący do spraw projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” nr POWR.03.05.00-00-
Z201/18
realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie
3.5. „Kompleksowe programy szkół wyższych” w następującym składzie:
  1)   dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM,
  2)   dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM,
  3)   prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki,
  4)   mgr Eliza Popławska-Jodko.
§ 2
Funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego pełni dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM.
§ 3
Komitet Sterujący prowadzi nadzór nad realizacją projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”.
§ 4
Traci moc Decyzja Nr 218/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 listopada 2019 roku.
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.10.2020
Data publikacji:
13.10.2020 15:14
Data aktualizacji:
13.10.2020 15:14
Liczba wyświetleń:
32
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec146.pdf382.81 KB