Nr 86/2020 z dnia 1 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie"...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 86/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku
 
zmieniające Zarządzenie Nr 73/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie" realizowanych
na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się,
co następuje:
 
§1
W § 1 Zarządzenia Nr 73/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
w zakresie „Zarządzanie i marketing w oświacie" realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zarządzanie
     i marketing w oświacie", pobiera się opłatę w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
     za cykl kształcenia."
§2
1.   Opłata, o której mowa w § 1 obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych edycji
    rozpoczynającej kształcenie po dniu wejścia w życie niniejszego Zarządzenia.
2.   Do umów określających szczegółowe zasady odpłatności, zawartych ze słuchaczami studiów
    podyplomowych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się dotychczasowe
    opłaty.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.10.2020
Data publikacji:
12.10.2020 12:50
Data aktualizacji:
12.10.2020 12:52
Liczba wyświetleń:
36
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz86.pdf395.28 KB