Nr 81/2020 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 81/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 września 2020 roku
 
 
w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2020/2021
w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Na podstawie art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 85, ze zm.), § 22 ust. 4 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 487 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w  Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządza się, co  następuje
:
 
§ 1
Ustala się wysokość stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 2372,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa zł).
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
REKTOR
 
dr hab. JERZY A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2020
Data publikacji:
07.10.2020 14:57
Data aktualizacji:
08.10.2020 10:36
Liczba wyświetleń:
134
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz81.pdf343.87 KB