Nr 263 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 263
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

 

w sprawie utworzenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Działając na podstawie § 14 ust. 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Ze środków pozostających w dyspozycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydziela się środki w wysokości 100.000zł. jako fundusz założycielski Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.    Przekazanie środków na fundusz założycielski nastąpi w terminie 14 dni od utworzenia rachunku bankowego Przychodni Specjalistycznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kwestorowi Uniwersytetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 13:59
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:05
Liczba wyświetleń:
2653
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument