Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

ZARZĄDZENIE Nr 80/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 września 2020 roku

 
w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 września 2019 r. w sprawie
Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.09.2020
Data publikacji:
01.10.2020 10:44
Data aktualizacji:
01.02.2021 16:13
Liczba wyświetleń:
4701
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz80.pdf291 KB
Nr 80 zał. - Regulamin świadczeń.pdf506.01 KB