Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

 
Decyzja Nr 140/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2020 roku
 
w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
 
Na podstawie § 1 ust. 3 Załącznika  do Zarządzenia Nr 74/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia
26 września 2018 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję wydziałowe komisje doktoranckie ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, które opiniują wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021, w składzie:
 
1.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt:
    1)   Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
    2)   Członkowie:
         a)   dr hab. Zofia Antoszkiewicz,
         b)   prof. dr hab. Anna Wójcik,
         c)   mgr inż. Przemysław Piech.
 
2.  Wydział Biologii i Biotechnologii:
    1)   Przewodniczący – dr hab. wet. Jacek J. Nowakowski, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
         a)   dr hab. Elżbieta Łopieńska-Biernat, prof. UWM
         b)   dr hab. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM,
         c)   mgr Robert Stryiński.
 
3.  Wydział Geoinżynierii:
    1)   Przewodniczący – Prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz,
    2)   Członkowie:
         a)   prof. dr hab. inż. Sławomir Ciesielski,
         b)   dr hab. inż. Maciej Woźny, prof. UWM,
         c)   mgr inż. Mateusz Ciski.
 
4.  Wydział Humanistyczny:
    1)   Przewodniczący – dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
         a)   dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM,
         b)   dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM,
         c)   mgr Sabina Kowalczyk.
 
5.  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
    1)   Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski,
    2)   Członkowie:
         a)   dr hab. inż. Sławomir Szymczyk, prof. UWM,
         b)   dr hab. inż. Dariusz Załuski, prof. UWM
         c)   mgr inż. Grzegorz Dzienis.
 
6.  Wydział Lekarski:
    1)   Przewodniczący – dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk,
    2)   Członkowie:
         a)   dr hab. n. med.  Agnieszka Bossowska, prof. UWM
         b)   dr hab. n. med, Joanna Haraźna,
         c)   lek. Łukasz Jaśkiewicz.
 
7.  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
    1)   Przewodniczący – dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
         a)  prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
         b)  dr hab. Zenon Pidsudko prof. UWM,
         c)  lek. wet. Korina Michalska.
 
8.  Wydział Nauk Ekonomicznych:
    1)   Przewodniczący – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska,
    2)   Członkowie:
         a)  dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. UWM,
         b)  dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM
         c)  mgr Łukasz Markowski.
 
9.  Wydział Nauk Społecznych:
    1)   Przewodniczący – dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
    2)   Członkowie:
         a)  dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM,
         b)  dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM,
         c)  mgr Wojciech Fabiszewski.
 
10.  Wydział Nauk Technicznych:
     1)   Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Stanisław Konopka
     2)   Członkowie:
         a)  prof. dr hab. inż. Marek Markowski,
         b)  dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM,
         c)  mgr inż. Elwira Stachera.
 
11. Wydział Nauki o Żywności:
     1)   Przewodniczący - prof. dr hab. Piotr Minkiewicz,
     2)   Członkowie:
         a)  dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM,
         b)  dr hab. inż. Katarzyna Przybyłowicz, prof. UWM
         c)  mgr inż. Arkadiusz Zakrzewski.
 
12. Wydział Prawa i Administracji:
     1)   Przewodniczący – dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
        a)  dr hab. Piotr Chlebowicz,
        b)  dr hab. Jakub Zięty,
        c)  mgr Jakub Goerick.
 
13. Wydział Teologii:
     1)   Przewodniczący – ks. dr hab. Jacek J. Pawlik, prof. UWM,
     2)   Członkowie:
         a) dr hab. Aleksandra Nalewaj,
         b) ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM
         c) mgr Mateusz Rutynowski.
 
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2020
Data publikacji:
01.10.2020 08:32
Data aktualizacji:
01.10.2020 08:37
Liczba wyświetleń:
168
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Folder(2020-9-30)0002.PDF1.01 MB