Nr 127/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny bibliometrycznej publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 127/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 września 2020 roku
 
w sprawie powołania Komisji do spraw oceny bibliometrycznej publikacji naukowych i dzieł artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     Powołuję stałą Komisję do spraw oceny bibliometrycznej publikacji naukowych i dzieł
     artystycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwaną dalej „Komisją”,
     na okres do 31 sierpnia 2024 roku, w następującym składzie:
         1)     prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór – Przewodniczący,
         2)     prof. dr hab. Tadeusz Kamiński,
         3)     dr hab. Andrzej Korytko, prof. UWM,
         4)     dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM,
         5)     dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM,
         6)     dr hab. inż. Jacek Rapiński, prof. UWM,
         7)     dr hab. Jan Połowianiuk, prof. UWM,
         8)     mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa.
2.     Zadaniem komisji jest przygotowywanie, na wniosek Rektora, rekomendacji, opinii i stanowisk
     związanych z oceną bibliometryczną publikacji pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie, w szczególności budzących wątpliwości co do prawidłowości dokonanej oceny
     bibliometrycznej.
 
§ 2
Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro ds. Nauki.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
07.09.2020
Data publikacji:
30.09.2020 15:06
Data aktualizacji:
02.02.2021 10:38
Liczba wyświetleń:
603
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec127.pdf51.18 KB