Nr 134/2020 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybacki

 
Decyzja Nr 134/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 10 września 2020 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego z dnia
18 marca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), w związku z § 2
ust. 1 Regulaminu opiniowania operatów rybackich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 19/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia
17 marca  2014 r., stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 marca
    2014 roku w sprawie powołania Zespołu opiniującego operaty rybackie w Uniwersytecie
    Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (ze zm.) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) prof. dr hab. inż. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ”.
2.   Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Zespołu opiniującego operaty Rybackie
    w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przedstawia się następująco:
      1)     dr hab. Piotr HLIWA, prof. UWM – Przewodniczący Zespołu,
      2)     prof. dr hab. Roman KUJAWA,
      3)     prof. dr hab. inż. Krystyna DEMSKA-ZAKĘŚ,
      4)     dr hab. Andrzej SKRZYPCZAK, prof. UWM,
      5)     dr hab. Bogdan WZIĄTEK.
3.   Funkcję Sekretarza Zespołu pełni dr inż. Joanna SZYMANOWICZ.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.09.2020
Data publikacji:
23.09.2020 10:58
Data aktualizacji:
23.09.2020 11:08
Liczba wyświetleń:
113
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec134.pdf405.74 KB