Nr 261 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie sprawowania opieki nad eksperymentem prowadzonym w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 261
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie sprawowania opieki nad eksperymentem prowadzonym w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, Senat uchwala co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na sprawowanie przez Wydział Nauk Społecznych i Sztuki opieki nad eksperymentem, prowadzonym w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

§ 2

Zakres eksperymentu określa program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie oraz Radę Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Nadzór nad realizacją programu sprawuje prorektor ds. kształcenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

 
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 12:29
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:06
Liczba wyświetleń:
2904
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument