Nr 132/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku na kadencję 2020-2024

 
DECYZJA Nr 132/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 września 2020 roku
 
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku na kadencję 2020-2024
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2020 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zmianami), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję prof. dr. hab. Stefana Smoczyńskiego do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora
    ds. uniwersytetów trzeciego wieku na kadencję 2020-2024, zwanego dalej Pełnomocnikiem.
2.  Zakres działania Pełnomocnika określa Decyzja  Nr 38/ 2012 z dnia 10 września 2012 roku
    Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie ustanowienia pełnomocnika
    ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz udzielone pełnomocnictwa.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.09.2020
Data publikacji:
18.09.2020 12:53
Data aktualizacji:
18.09.2020 12:53
Liczba wyświetleń:
107
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec132.pdf314.34 KB