Nr 131/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2020/2021

 
Decyzja Nr 131/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 września 2020 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2020/2021
 
Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą
Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.)
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umowy o dzieło
     lub umowy – zlecenia, ustala się przy zastosowaniu niżej określonych stawek:
 

 

Lp.

 

Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy

Stawka za godzinę obliczeniową odpowiadającą 45 min. (w zł)

1

Profesor posiadający tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki

80,00

2

Doktor habilitowany lub doktor habilitowany w zakresie sztuki

70,00

3

Doktor lub doktor w zakresie sztuki

65,00

4

Mgr/mgr inż. lub tytuł równorzędny

50,00

 2.  Na wniosek Dziekana/Dyrektora, Rektor może podwyższyć stawkę wynagrodzenia za godzinę
     zajęć dydaktycznych w ramach posiadanych środków finansowych jednostki.

 

§ 2

1.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku, z uwzględnieniem zapisu ust. 2.

2.  Stawki, o których mowa w § 1 stosuje się do obliczania wynagrodzenia osób, prowadzących
we wrześniu 2020 roku zajęcia dydaktyczne, przewidziane planem studiów niestacjonarnych
w roku akademickim 2020/2021.

 

REKTOR
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.09.2020
Data publikacji:
18.09.2020 12:39
Data aktualizacji:
18.09.2020 12:39
Liczba wyświetleń:
135
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec131.pdf386.53 KB