Wersje strony Nr 260 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki ogólnouczelnianej – Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.