Nr 260 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki ogólnouczelnianej – Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

 

 

UCHWAŁA Nr 260
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany nazwy jednostki ogólnouczelnianej – Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Zmienia się nazwę jednostki ogólnouczelnianej - Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców, powołanej Uchwałą Nr 231 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2005 roku na Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 12:25
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:07
Liczba wyświetleń:
3631
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument