Nr 195 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności gruntów w obr. 118 i 152

 

 

UCHWAŁA Nr 195

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności gruntów położonych w obrębach ewidencyjnych nr 118 oraz 152 m. Olsztyn

 

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Uniwersytetu oraz nawiązując do Uchwały Nr 92 Senatu z dnia 30 czerwca 2006 r. Senat wyraża zgodę na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa (także właściwej miejscowo gminy) przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie prawa własności gruntów położonych w Olsztynie:

w obrębie nr 118, oznaczonych jako działki nr 2/60; 2/62; 2/75; 2/81; 2/103; 2/120; 2/137; 2/187; 2/195; 2/156; 2/119; 2/136; 2/166; 2/200;

w obrębie 152, oznaczonych jako działki nr 25/22; 25/41;

o łącznej powierzchni 1,4006 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej
w załączeniu), stanowiących drogi dojazdowe, lokalne oraz ciągi piesze.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zrzeczenia się prawa własności gruntów, o których mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 08:29
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:56
Liczba wyświetleń:
3042
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument