Nr 259 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki pozawydziałowej - Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 259
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki pozawydziałowej - Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 1 w związku z § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na utworzenie jednostki pozawydziałowej – Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 10:08
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:07
Liczba wyświetleń:
3377
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument