Nr 258 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 258
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 lutego 2008 r.


w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 1 w związku z § 41 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

1.    Senat wyraża zgodę na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanej dalej Centrum.

2.    Zadania dydaktyczne i organizacyjne podejmowane dotychczas przez Centrum kontynuować będzie jednostka utworzona na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki na podstawie odrębnych przepisów.

3.    Pracownicy Centrum stają się pracownikami jednostki, o której mowa w ust. 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.02.2008
Data publikacji:
10.03.2008 09:46
Data aktualizacji:
11.09.2014 11:10
Liczba wyświetleń:
2844
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument